Social

Administrație Cantina Palazu Mare

Locație: Str. Tineretului nr.23, mun. Constanța
Număr de telefon: 0241.697.220
Email: 
Mijloace de transport: R.A.T.C – 3.

Program de funcționare:
Luni - Vineri: 06:30 - 14:30

Program depuneri dosare beneficiari:
Marți - Miercuri: 09:00 - 11:00

Program distribuire hrană:
Luni - Vineri: 11:30 - 13:00

3
Legislație: 

- Legea nr. 208/1997 - Privind cantinele de ajutor social;
- H.C.L. 99/2017 - Privind aprobarea unor măsuri referitoare la cantinele de ajutor social din municipiul Constanța;
- H.G. 903/15.10.2014 - Privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;