Indemnizația de creștere a copilului

INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța, Biroul nr. 3;
Număr de telefon: 0341.180.109;
Program cu publicul între 1 și 25 ale lunii:
- Luni, Marți, Joi: 08.00 - 16.00; 
- Miercuri, Vineri: 08:00 - 14:00;

Termenul de depunere al dosarului este 60 zile lucrătoare de la naștere sau de la ultima zi a concediului de maternitate (post natal);

În cazul în care se reia activitatea înainte de împlinirea vârstei de  2 ani a copilului, titularul are obligația să anunțe primăria în termen de 15 zile lucrătoare de la data reluării ( prin declarație pe propria răspundere, însoțita de decizia de reluare);

Actele se vor depune într-un dosar cu șină;


 ACTE NECESARE:
1. cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte descarcă formularul atașat la baza paginii
2. declarația tip a celuilalt părinte, privitoare la concediul de cel puțin o lună care i se cuvine, pe bază netranferabilă descarcă formularul atașat la baza paginii
3. stagiul de cotizație de la Casa de Pensii pentru celălalt părinte  
4. buletin / carte de identitate pentru ambii părinți
copie și original;
5. certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul
copie și original;
6. certificate de naștere ( pentru ceilalți copii, dacă este cazul) copie și original;
7. certificat de căsătorie copie și original; 
8. adeverință eliberată de angajator
descarcă formularul atașat la baza paginii 
9. Fișă de personal - model
descarcă formularul atașat la baza paginii 
10. decizia de suspendare activitate conform Codului Muncii, art. 51, lit. a
copie și original 
11. extras de cont
pentru cei care optează pentru plata drepturilor într-un cont curent personal sau cont de card la una dintre următoarele unități bancare:
BCR, BRD, CEC, PROCREDIT, ROMEXTERA, TRANSILVANIA, ING, BANCPOST, ALPHA BANK, OTP
BANK, PIRAEUS BANK, RAIFFEISEN BANK, VOLKSBANK, UNICREDIT TIRIAC. 
12. adeverință de venit cu veniturile realizate pe anul anterior nașterii copilului (fosta Fișă Fiscală) se eliberează de către angajator 
13. dosar cu șină