Alocație pentru susținerea familiei

ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI
(se acordă familiilor care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 530 lei;)

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța, Biroul nr. 11;
Număr de telefon: 0341.180.105;
Program cu publicul: 09.00-13.00 / Luni - Vineri / între 1 și 15 ale lunii;
Între 21 și ultima zi lucrătoare din lună, de luni pana vineri, între orele 09.00-13.00, se fac actualizări și se oferă informații;
Efectuarea anchetelor sociale între 1 și ultima zi lucrătoare din lună, de luni pana vineri, între orele 13.00-16.00;
Declarația tip pe proprie răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, se va prezenta obligatoriu din 6 în 6 luni;


 ACTE NECESARE:
1. cerere tip descarcă formularul atașat la baza paginii
2. livret familie copie (se obține de la Serviciul de Stare Civila, str. Mihai Eminescu, nr. 20)
3. certificat de naștere al titularului și ale celorlalți membri ai familiei copie și original;
4. certificat de căsătorie copie și original;
5. adeverință cu salariul net realizat de către persoanele încadrate în muncă se va depune adeverința cu salariul net obținut în  luna anterioară depunerii cererii;
6. talon plată ajutor șomaj, alocație de sprijin  
7. talon sau adeverință de pensie ( limita de vârstă, de urmaș, de handicap, alimentară)  
8. adeverință privind terenuri, clădiri, spații locative, deținute și veniturile aferente de la locul nașterii;
9. certificat fiscal eliberat de organele financiare teritoriale ( pentru cei care nu realizează venituri cu carte de munca) pentru mun.Constanța str.Tulcei nr.4;
10. talon / adeverință / extras de cont pentru alocație de stat
11. adeverință de elev se va menționa dacă elevul  frecventează cursurile școlare fără întrerupere; 
12. adeverință eliberată de Primăria de domiciliu, din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de ajutor social conform Legii 416/2001 numai pentru persoanele care au domiciliul în altă localitate;
13. alte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia;