Stimulent de inserție

STIMULENT DE INSERȚIE

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța, Biroul nr. 3;
Număr de telefon: 0341.180.109;

Program cu publicul între 1 și 25 ale lunii: 
- Luni, Marți, Joi: 08.00 - 16.00; 
- Miercuri, Vineri: 08:00 - 14:00;

Termenul de depunere al dosarului este 60 zile lucrătoare de la naștere sau de la ultima zi a concediului de maternitate (post natal);

În cazul în care beneficiarul de indemnizație creștere copil reia activitatea înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, titularul are obligația să anunțe la S.P.A.S. CONSTANTA / A.J.P.I.S. CONSTANTA în termen de 15 zile lucrătoare de la data reluării (prin declarație pe propria răspundere, însoțită de decizia de reluare).

Persoanele care își reiau activitatea cu cel puțin 60 de zile, înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, beneficiază de stimulent de inserție până la vârsta de 3 ani a copilului, dacă în această perioadă vor realiza venituri profesionale. Termenul de depunere a dosarului de stimulent de inserție este de 30 zile calendaristice de la reluarea activității.

Actele se vor depune într-un dosar cu șină;


 ACTE NECESARE:
1. cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte
descarcă formularul atașat la baza paginii;
2. buletin / carte de identitate copie și original pentru ambii părinți;
3. certificatul de naștere al copilul pentru care se solicită dreptul
copie și original;
4. certificate de naștere (pentru ceilalți copii, dacă este cazul)
copie și original;
5. certificat de căsătorie copie și original;
6. adeverință eliberată de angajator
se completează în funcție de situație, primul formular reprezintă
adeverință angajator stimulent mamă iar al doilea formular
reprezintă adeverință angajator stimulent tată;
descarcă formularul atașat la baza paginii;
7. decizie de reluare / încetare activitate decizia de suspendare activitate conform Codului Muncii copie și original 
8. extras de cont pentru cei care optează pentru plata drepturilor  într-un cont  curent personal sau cont de card, la una dintre următoarele unități bancare:
BCR, BRD, CEC, PROCREDIT, ROMEXTERA, TRANSILVANIA,ING, BANCPOST, ALPHA BANK, OTP BANK, PIRAEUS BANK, RAIFFEISEN BANK, VOLKSBANK, UNICREDIT TIRIAC. 
9. dosar cu șină