Social

Angajare asistent personal

ANGAJARE ASISTENT PERSONAL

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța, Biroul nr. 11;
Număr de telefon: 0341.180.105;
Program cu publicul: 08.00-12.00 / Luni - Vineri / între 1 si 22 ale lunii;
Efectuarea anchetelor sociale se face între orele 12.00-16.30. ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI:
1. cerere către Primar 
2. buletin/carte de identitate copie (3 exemplare) și original;
3. carnet de munca în cazul persoanelor care nu au mai lucrat se va prezenta o declarație notarială din care să reiasă acest lucru;
4. adeverință medicala  adeverința va cuprinde specificarea "apt îngrijire persoană cu handicap, numele și prenumele persoanei cu handicap"
5. acte de studii (minim 8 clase) copie și original;
6. acte de stare civilă (certificat de naștere și căsătorie) copie și original;
7. cazier judiciar  
8. decizie și cupon de pensie dacă este cazul;
9. certificat naștere, pentru BOLNAV COPIL copie și original;
10. buletin/carte de identitate, pentru BOLNAV COPIL peste 14 ani sau pentru BOLNAV ADULT copie și original;
11. certificat de încadrare în gradul I de handicap, cu recomandarea angajării de asistent personal, plan de servicii personalizat și plan de recuperare pentru BOLNAV COPIL se va prezenta și hotărârea Comisiei pentru  Protecția Copilului, privind încadrarea acestuia într-o categorie de persoane cu handicap.
12. acordul scris al susținătorilor legali  
13. acordul scris al bolnavului în cazul BOLNAVULUI ADULT; 
14. decizie și cupon de pensie pentru BOLNAVUL ADULT copie și original;
15. număr dosar și acord de la D.G.A S.P.C. Constanța