Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1237248 - Achiziție de materiale didactice

marți, 7 septembrie 2021

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumire contract:  Achizitie de materiale didactice

CPV și denumire: 37524100-8 - Jocuri educative (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de materiale didactice, conform anexei ce se ataseaza prezentului anunt.
Conditii referitoare la contract:
Produselor vor fi livrate pe baza comenzii emise de autoritatea contractanta, iar comanda trebuie livrata de catre furnizor in 5 zile de la primirea comenzii. Produsele respective (recomandate pentru grupa de varsta 12 luni - 36 luni) trebuie sa fie ambalate corespunzator, ambalajul sa fie intact si sigilat,curat. Materialele didactice trebuie sa fie vopsite cu vopseluri non-toxice, fara elemente de dimensiuni mici sau elemente ce se pot desprinde si pot fi ingerate cu usurinta de catre copii. Oferta financiara: se va prezenta la valoarea totala, fara TVA (format cu doua zecimale) , si va cuprinde centralizarea valorilor ofertate, pe tipuri de produse, conform specificatiilor tehnice atasate prezentului anunt. Oferta se va prezenta conform formularului de oferta si sub forma centralizatorului de preturi. Valabilitatea ofertei : 90 de zile.

Valoare estimata: 11.498,39  RON

Condiții referitoare la contract: Produselor vor fi livrate pe baza comenzii emise de autoritatea contractanta, iar comanda trebuie livrata de catre furnizor in 5 zile de la primirea comenzii. Produsele respective (recomandate pentru grupa de varsta 12 luni - 36 luni) trebuie sa fie ambalate corespunzator, ambalajul sa fie intact si sigilat,curat. Materialele didactice trebuie sa fie vopsite cu vopseluri non-toxice, fara elemente de dimensiuni mici sau elemente ce se pot desprinde si pot fi ingerate cu usurinta de catre copii. Oferta financiara: se va prezenta la valoarea totala, fara TVA (format cu doua zecimale) , si va cuprinde centralizarea valorilor ofertate, pe tipuri de produse, conform specificatiilor tehnice atasate prezentului anunt. Oferta se va prezenta conform formularului de oferta si sub forma centralizatorului de preturi. Valabilitatea ofertei : 90 de zile.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii, precum si dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se accepta oferte alternative sau partiale.

Criterii atribuire: Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care a prezentat pretul total cel mai scazut si care intruneste conditiile cerute de autoritatea contractanta.

Informații suplimentare: Solicitarile de clarificari se vor transmite pana in data 10.09.2021, orele 12:00. Oferta se va transmite la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro pana in data de 13.09.2021, ora 12:00.

Formular ofertă și centralizator

Modele declarații

Anexa