Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Începând cu data de 01.07.2020, ora 8:00, tinerii interesați pot depune cereri în cadrul programului „INFANT”.

miercuri, 24 iunie 2020

Inapoi

Începând cu data de 01.07.2020, ora 8:00, tinerii interesați pot depune cereri în cadrul programului „INFANT”.

Cererile se vor depune la adresa de email:

Cererea se va completa conform modelului Formular 2 la Regulament, anexă la H.C.L. nr.59/28.02.2020 pentru aprobarea proiectului “INFANT”.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

1. adeverința - formular 1 de la una din unitățile sanitare partenere, cu indicația de FIV care atestă că solicitanții sunt eligibili pentru intrarea în programul “INFANT”;

2. actele de identitate ale solicitanților care să ateste domiciliul stabil în municipiul Constanța în ultimii 3 ani (se vor anexa actele de identitate ale ambilor parteneri, unde este cazul);

3. declarația de consimțământ - formular 3 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și consultarea bazelor de date pentru confirmarea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art.3 pct.e (se vor anexa declarațiile de consimțământ ale ambilor parteneri, unde este cazul).

Toate documentele trebuie să fie scanate și vizibile.

Beneficiarii pot fi femeile singure sau cuplurile care au diagnostic de infertilitate stabilit de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical.

Obiectivul programului "INFANT" este creșterea natalității în rândul populației de pe raza municipiului Constanța, prin acordarea de sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro.

Relații suplimentare la numerele de telefon:

Tel: 0341.180.108 / 0341.180.113
email:
web: http://primaria-constanta.ro/spas/social/program-infant