Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1206426 - Achizitionarea de incarcatura GPL

joi, 8 aprilie 2021

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumire contract: Achizitionarea de incarcatura GPL.
 
CPV și denumire: 44612000-3 - Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul achizitiei consta in furnizarea de incarcatura GPL pentru Directia Administrare Crese Constanta necesara pentru prepararea hranei la masinile de gatit din dotarea creselor din cadrul DGAS Constanta. Valoarea estimata pentru necesarul pana la 31.12.2021 este 8.000 lei fara TVA, valori in functie de care se vor evalua si elabora ofertele, iar valoarea de 4.000 lei fara TVA reprezinta posibila prelungire pentru inca 4 luni (ian.-aprilie 2022). Necesarul pana la 31.12.2021 este de 160 bucati =11kg avand valoarea de 50 lei pe incarcatura. Pentru prelungirea ian-aprilie 2022 necesarul este de 80 incarcaturi cu valoarea de 4000 lei fara TVA. Contractul va fi incheiat pana la 31.12.2021 cu posibilitatea de prelungire cu inca 4 luni (ian-aprilie 2022) in limita fondurilor disponibile.

Valoarea estimată fără TVA: 8.000,00  - 12.000,00 RON

Condiții referitoare la contract: Oferta va fi prezentata in preturi unitare, fara TVA, sub forma de centralizator de preturi, valoarea totala va fi exprimata in lei, fara TVA mentionata distinct si va fi intocmita conform formularului de oferta atasat. Oferta va avea o valabilitate de 120 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului produsele trebuie sa corespunda din punct de vedere cantitativ si calitativ cu standardele si normativele specifice in vigoare la data furnizarii. Furnizorul va livra produsele la sediul beneficiarului conform comenzilor emise de catre beneficiar.

Condiții de participare: Oferta va fi prezentata in preturi unitare, fara TVA, sub forma de centralizator de preturi, valoarea totala va fi exprimata in lei, fara TVA mentionata distinct si va fi intocmita conform formularului de oferta atasat. Oferta va avea o valabilitate de 120 zile. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului produsele trebuie sa corespunda din punct de vedere cantitativ si calitativ cu standardele si normativele specifice in vigoare la data furnizarii. Furnizorul va livra produsele la sediul beneficiarului conform comenzilor emise de catre beneficiar.

Criterii atribuire: Criteriul de adjudecare il reprezinta "pretul cel mai scazut" pentru ofertele corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante.

Termen limită primire oferte: 14.04.2021 16:00

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104.


Formular oferta si centralizator de preturi

Formular oferta - 59-60-164-167