Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 94878 - Achiziția serviciilor de spălătorie auto pentru autoutilitara aflată în dotarea creșelor, cu care se transportă alimente.

miercuri, 17 mai 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție: Prestări servicii de spălătorie auto

CPV: 50112300-6-Servicii de spălare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor de spălătorie auto pentru autoutilitara aflata in dotarea creșelor, cu care se transportă alimente.

Valoarea estimată fără TVA: 656.00 RON

Condiții contract: Serviciile de spălătorie auto se vor presta lunar, iar cele de curățat tapițerie auto de 2 ori pe an, perioade ce vor fi comunicate prestatorului de către autoritatea contractanta. Contractul se va încheia pentru un nr de 12 luni cu o spălare lunara, iar pentru curățarea tapițeriei auto se va efectua de 2 ori pe an. Oferta va avea valabilitate 60 de zile și va fi prezentată în prețuri unitare fără TVA. Valoarea totală va fi exprimată în lei cu TVA menționată distinct.

Condiții participare: ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii. Vor face totodată dovada neîncadrării în situațiile de excludere prevăzute la art. 59, 60, 164, 167 din Legea 98/2016.

Criterii adjudecare: îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele conforme necesitații autorității contractante.

Termen limita primire oferte: 22.05.2017

Informații suplimentare: Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, unde pot fi solicitate și eventuale clarificări sau informații suplimentare.


Modele de formulare