Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1289238 - Serviciul de inchiriere purificatoare apa si dozator cu bidon de apa de 19 L

miercuri, 4 mai 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumire contract:  Serviciul de inchiriere purificatoare apa si dozator cu bidon de apa de 19 L

CPV și denumire: 51514110-2 - Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il constitutie achizitia serviciului de inchiriere purificatoare de apa, necesare Direcției generale de asistenta sociala Constanta, conform cerintelor si specificatiilor din caietul de sarcini atasat.

Valoare estimata: 9.088,80  - 13.633,20  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul va fi valabil pana la data de 31.12.2022, cu posibilitatea prelungirii pana in aprilie 2023, in limita fondurilor disponibile si va include instalare, service si mentenanta pentru aparatele de filtrare a apei, conform specificatiilor din caietul de sarcini. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Valoarea totala maxima estimata a achizitiei pentru perioada mai 2022 - 31.12.2022 este 9.088,80 lei fara TVA, cu posibilitatea prelungirii pentru perioada ianuarie 2023- aprilie 2023, avand o valoare maxima estimata de 4.544,40 lei fara TVA, in limita fondurilor disponibile. Operatorii economici interesati vor prezenta oferta financiara pentru perioada mai 2022 - 31.12.2022, avand o valoare maxima estimata de 9.088,80 lei fara TVA.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se accepta oferte alternative sau partiale.

Criterii atribuire: Pretul cel mai scazut, raportat la valoarea totala a ofertei, pentru ofertele conforme, corespunzatoare necesitatii si cerintelor autoritatii contractante.

Data limita depunere oferta: 06.05.2022 14:00

Informații suplimentare:  Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro, sau la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura in plic inchis pana in data de 06.05.2022 ora 14.00, iar informatiile suplimentare se pot solicita la adresa de email mentionata mai sus.


Caiet de sarcini

Formular de ofertă

Declarații