Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț consultare piață - Achiziționare serviciu de consultanță în protecția contra incendiilor și a exploziilor și în controlul incendiilor și al exploziilor.

vineri, 6 ianuarie 2017

Inapoi

Nr. anunț SEAP: MC0003702

Obiect consultare:
 
Achiziționare serviciu de consultanță în protecția contra incendiilor și a exploziilor și în controlul incendiilor și al exploziilor.

Descriere consultare:
 
Serviciul va consta în întocmirea și depunerea documentației în vederea obținerii Autorizației pentru securitatea la incendiu pentru construcțiile din cadrul obiectivului de investiții Parcului Seniorilor ( Căminul pentru persoane vârstnice cu două corpuri de clădiri : corpul de cazare și cantina, inclusiv spălătorie și anexe, precum și pentru corpul nou construit cu funcțiunea de spații administrative, spații de cazare, spații pentru cabinete medicale, zonă de socializare, spații de depozitare, etc.

Aspecte supuse consultării: 
Luând în considerare natura activităților desfășurate în cadrul Serviciului public de asistență socială și, în mod particular, în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice, precum și încadrarea construcțiilor aferente obiectivului de investiții Parcului Seniorilor ca și construcții care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu, în conformitate cu Art. 1 din H.G. nr. 571 / 2016, Anexa 1, Cap II, lit. e ( Clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de îngrijire sau cazare a bătrânilor sau persoanelor cu dizabilităţi, cu aria desfășurată mai mare sau egala cu 150 mp ); În vederea întocmirii și depunerii documentației pentru obținerea Autorizației pentru securitatea la incendiu pentru construcțiile din cadrul obiectivului de investiții Parcului Seniorilor ( Căminul pentru persoane vârstnice cu doua corpuri de clădiri: corpul de cazare și cantina, inclusiv spălătorie și anexe, precum și pentru corpul nou construit cu funcțiunea de spații administrative, spații de cazare, spații pentru cabinete medicale, zona de socializare, spații de depozitare, etc. ), este necesara achiziția Serviciului de consultanță în protecția contra incendiilor și a exploziilor și în controlul incendiilor și al exploziilor care sa fie efectuat de către persoane specializate și acreditate .

Dată limită transmitere propuneri: 13.01.2017

Dată limita consultare: 13.01.2017

Modalitate desfășurare: :
Ofertele de preț vor fi depuse la sediul SPAS Constanța, str. Unirii nr. 104 , sau în format electronic la adresa de email : tehnic.spas.cta@gmail.com . Data limită pentru depunerea ofertelor : 13.01.2017