Despre instituție

Proiecte cu finanțare națională

I. PROIECTE CU FINANȚARE NAȚIONALĂ - ÎN IMPLEMENTARE
Achiziţia a 20 de autovehicule electrice 
sursa de finanțare Administrația Fondului pentru Mediu și buget local
contract de finanțare -
valoare contract 900.000 lei nerambursabil
perioada de implementare ianuarie 2019 - decembrie 2019
obiectiv

Achiziţionarea unui număr de 20 autovehicule noi cu sistem de propulsie electric NEDC prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019 - Rabla Plus

observații -

Bazinul de înot olimpic și sală polivalentă
Consiliul Local Constanța a aprobat în ședința din luna decembrie, predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Compania Națională de Investiții CNI SA, a două terenuri situate în bdul. Aurel Vlaicu nr. 254, în vederea realizării obiectivelor de investiții Bazin de înot olimpic și Sală polivalentă. 
 Au mai fost aprobate demolarea tuturor construcțiilor aflate pe amplasamentul respectiv și asigurarea finanțării lucrărilor de sistematizare pe verticală, racordurilor la utilități, precum și întreținerea și exploatarea obiectivelor după finalizarea acestora. 
Pe perioada desfășurării lucrărilor, Consiliul Local Constanța va asigura suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Cazinoul Constanța 
Consiliul Local Constanța a aprobat în luna decembrie 2014, hotărârea privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI SA a imobilului – teren și a construcției Cazino Constanța, în vederea consolidării și restaurării acestuia. 
Cazinoul Constanța este clasificat conform Ordinului nr. 2314/2004 al Ministerului Culturii și Cultelor ca monument istoric iar Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții este obligat să protejeze și să păstreze regimul de monument istoric. 
Predarea – preluarea imobilului – teren și a construcției Cazino Constanța se va face pe baza de protocol încheiat între părțile implicate. 
Consiliul Local Constanța a aprobat asigurarea finanțării lucrărilor de sistematizare pe verticală a amplasamentului, racordurile la utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaze sau alt tip de combustibil utilizat etc.), întreținerea și exploatarea obiectivului de investiții. 
De asemenea, Consiliul Local Constanța se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. La finalizarea lucrărilor, imobilul – teren și construcția Cazinoului vor fi predate Municipiului Constanța. 
După predarea obiectivului realizat, Consiliul Local Constanța are obligația să mențină destinația Cazinoului și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani. 
Dacă în termen de 24 de luni de la preluarea prin protocol nu vor fi demarate lucrările de consolidare și restaurare, imobilul va reveni municipiului Constanța. 
Documentația a fost avizată: 9,5 milioane € alocați de minister prin Compania Națională de Investiții. 

 Construire 7 drumuri în cartier palazu mare
1. Obiectivul de investiţii „Construirea drumului public ,,strada CORNELIU BABA” (sectorul de la str. Dumbrăveni la str. Ionel Teodoreanu) din municipiul Constanţa - cartier Palazu Mare” 
Strada Corneliu Baba este situată în partea de sud-est a cartierului de locuințe Palazu Mare din municipiul Constanța între str. Dumbrăveni și str. Ionel Teodoreanu, până la str. Ionel Teodoreanu spre est/sud-est. 
Strada are o lungime de 492 m.l. (la care se adăuga cca 30 m racordurile cu str. Liviu Rebreanu), totalizând 522 m, cu o lățime variabilă de 5.5 m până la 8 m. 
Indicatorii tehnici aferenți lucrărilor de realizare a carosabilului străzii Corneliu Baba, sunt: 
Un sistem rutier nou, alcătuit din următoarele straturi: 
- 6 cm îmbrăcăminte (ca strat rulare și de protecție pietruire carosabil) din beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70 (fost BA 16); 
- 30 cm fundație din piatră spartă 25-63 mm împănată cu cribluri, inclusiv pe zona de acostamente; 
- 7 cm substrat din nisip. 
Investiția constă în construirea unui drum cu îmbrăcăminte rutieră cu un strat asfaltic de protecție și rulare, pe ampriza disponibilă existentă: 
- drum de categoria tehnică III si 2 benzi de circulație: 
- lungimea = 260 m; 
- lățimea carosabilă = 6 m și acostamente laterale = 2x0,5 m;
- drum de categoria tehnică IV și o bandă de circulație: 
- lungimea = 120 m; 
- lățimea carosabilă = 3,5 m si acostamente laterale = 2x0,5 m; 
- drum de categoria tehnică IV și o bandă de circulație: 
- lungimea = 112 m + 30 m racorduri cu str. laterale; 
- lățimea carosabilă = 3,5 m și acostamente laterale = 2x0,5 m ; 
Obiectivul este finanțat din bugetul local și bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 
Stadiu execuție: piatră spartă 100%, asfalt 30%, total investiție: cca. 80% 
2. Obiectivul de investiții „Construirea drumului public ,,strada BARBU CATARGI” din municipiul Constanța – cartier Palazu Mare” 
Strada Barbu Catargi este situata în partea de sud-est a cartierului Palazu Mare din municipiul Constanța. 
Strada are o lungime totală de 434 m.l., cu o lățime variabilă de cca. 8 - 9 m, fiind delimitată de împrejmuirile de pe latura de nord-vest și terenul viran din partea de sud-est, compusă dintr-o zonă carosabilă neamenajată de 4 – 6 m pietruită neuniform și cu structura eterogenă. 
Indicatorii tehnici aferenți lucrărilor de realizare a carosabilului străzii Barbu Catargi, sunt: 
Un sistem rutier nou, alcătuit din următoarele straturi: 
- 6 cm îmbrăcăminte (ca strat rulare și de protecție pietruire carosabil) din beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70 (fost BA 16); 
- 30 cm fundație din piatră spartă 25-63 mm împănată cu cribluri, inclusiv pe zona de acostamente; 
- 7 cm substrat din nisip. 
Investiția constă în construirea unui drum cu îmbrăcăminte rutieră cu un strat asfaltic de protecție și rulare, pe ampriza disponibilă existentă:
- drum de categoria tehnică III și 2 benzi de circulație;
- lungimea = 434 m;
- lățimea carosabilă = 6 m și acostamente laterale = 2x0,5 m; 
Obiectivul este finanțat din bugetul local și bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 
Stadiu execuție: total investiție: 100% 
3. Obiectivul de investiții „Construirea drumului public ,,strada HENRI COANDĂ” din municipiul Constanța – cartier Palazu Mare” 
Strada Henri Coandă este situată în partea de sud-est a cartierului Palazu Mare din municipiul Constanța. 
Strada are o lungime totală de 430 m.l., cu o lățime variabilă de cca. 5,5 - 8 m, fiind delimitată de împrejmuirile nealiniate de pe părțile laterale, compusă dintr-o zonă carosabilă neamenajată de 3-6 m pietruită neuniform și cu structura eterogenă. 
Indicatorii tehnici aferenți lucrărilor de realizare a carosabilului străzii Henri Coandă, sunt: 
Un sistem rutier nou, alcătuit din următoarele straturi: 
- 6 cm îmbrăcăminte (ca strat rulare și de protecție pietruire carosabil) din beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70 (fost BA 16); 
- 30 cm fundație din piatră spartă 25-63 mm împanată cu cribluri, inclusiv pe zona de acostamente; 
- 7 cm substrat din nisip. 
Investiția constă în construirea unui drum cu îmbrăcăminte rutieră cu un strat asfaltic de protecție și rulare, pe ampriza disponibila existentă: 
- drum de categoria tehnică IV cu o bandă de circulație; 
- lungimea = 430 m; 
- lațimea carosabilă = 4 m; 
- îmbrăcăminte carosabilă din mixturi asfaltice; 
- acostamente laterale = 2x0,5 m. 
Obiectivul este finanțat din bugetul local și bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 
Stadiu execuție: total investiție: 100%.
4. Obiectivul de investiții „Construirea drumului public ,,strada CORNELIU COPOSU” din municipiul Constanța – cartier Palazu Mare” 
Strada Corneliu Coposu este situată în partea de sud-est a cartierului Palazu Mare din municipiul Constanța. 
Strada are o lungime totală de 469 m.l., cu o lățime variabilă de cca. 5,5-8 m, fiind delimitată de împrejmuirile nealiniate de pe părțile laterale, compusă dintr-o zonă carosabilă neamenajată de 3-6 m pietruită neuniform și cu structura eterogenă, pentru asigurarea acceselor provizorii. 
Indicatorii tehnici aferenți lucrărilor de realizare a carosabilului străzii Corneliu Coposu, sunt: 
Un sistem rutier nou, alcătuit din următoarele straturi: 
- 6 cm îmbrăcăminte (ca strat rulare și de protecție pietruire carosabil) din beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70 (fost BA 16); 
- 30 cm fundație din piatră spartă 25-63 mm împănată cu cribluri, inclusiv pe zona de acostamente; 
- 7 cm substrat din nisip. 
Investiția constă în construirea unui drum cu îmbrăcăminte rutieră cu un strat asfaltic de protecție și rulare, pe ampriza disponibilă existentă: 
- drum de categoria tehnică IV cu o bandă de circulație; 
- lungimea = 469 m; 
- lățimea carosabilă = 4 m; 
- îmbrăcăminte carosabila din mixturi asfaltice;
- acostamente laterale = 2x0,5 m. 
Obiectivul este finanțat din bugetul local și bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 
Stadiu execuție: piatră spartă 85%, total investiție: cca.60%.
5. Obiectivul de investiții „Construirea drumului public ,, Eugen Lovinescu” din municipiul Constanța – cartier Palazu Mare”
Strada Eugen Lovinescu este situată în partea de sud-est a cartierului Palazu Mare din municipiul Constanța. 
Strada are o lungime totala de 461 ml, cu o lățime variabilă de cca. 5,5-8 m, fiind delimitată de împrejmuirile nealiniate de pe părțile laterale, compusă dintr-o zonă carosabilă neamenajată de 3-6 m pietruită neuniform și cu structura eterogenă, pentru asigurarea acceselor provizorii. 
Indicatorii tehnici aferenți lucrărilor de realizare a carosabilului străzii Eugen Lovinescu, sunt: 
Un sistem rutier nou, alcătuit din următoarele straturi: 
- 6 cm îmbrăcăminte (ca strat rulare și de protecție pietruire carosabil) din beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70 (fost BA 16); 
- 30 cm fundație din piatră spartă 25-63 mm împănată cu cribluri, inclusiv pe zona de acostamente; 
- 7 cm substrat din nisip. 
Investiția constă în construirea unui drum cu îmbrăcăminte rutieră cu un strat asfaltic de protecție și rulare, pe ampriza disponibilă existentă:
- drum de categoria tehnică IV cu o bandă de circulație; 
- lungimea = 461 m; 
- lățimea carosabilă = 4 m; 
- acostamente laterale = 2x0,5 m. 
Obiectivul este finanțat din bugetul local și bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 
Stadiu execuție: piatră spartă 50%, total investiție: cca.30%.
6. Obiectivul de investiții „Construirea drumului public ,,strada IONEL TEODOREANU” (sectorul de la b-dul Tomis la str. Recoltei) din municipiul Constanța – cartier Palazu Mare” 
Strada Ionel Teodoreanu este situată în partea de sud-est a cartierului Palazu Mare din municipiul Constanța. 
Strada are o lungime totală de 557 m.l., cu o lățime variabilă de cca. 7-8 m pe sectorul de la b-dul Tomis (DN2A) până la str. Corneliu Baba și de cca. 4,5-6 m pe sectorul de la str. Corneliu Baba până la str. Recoltei, fiind delimitată de împrejmuirile nealiniate de pe părțile laterale. 
Indicatorii tehnici aferenți lucrărilor de realizare a carosabilului străzii Ionel Teodoreanu, sunt: 
Un sistem rutier nou, alcătuit din următoarele straturi: 
- 6 cm îmbrăcăminte (ca strat rulare și de protecție pietruire carosabil) din beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70 (fost BA 16); 
- 30 cm fundație din piatră spartă 25-63 mm împănată cu cribluri, inclusiv pe zona de acostamente; 
- 7 cm substrat din nisip. 
Investiția constă în construirea unui drum cu îmbrăcăminte rutieră cu un strat asfaltic de protecție și rulare, pe ampriza disponibilă existentă: 
- drum de categoria tehnică III și 2 benzi de circulație: 
- lungimea = 327 m; 
- lățimea carosabilă = 5,6 m; 
- drum de categoria tehnică IV și o bandă de circulație: 
- lungimea = 230 m; 
- lățimea carosabila = 3,5 m; 
- acostamente laterale = 2x0,5 m. 
Obiectivul este finanțat din bugetul local și bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 
Stadiu execuție: asfalt 95%, total investiție: cca.98%.
7. Obiectivul de investiții „Construirea drumului public ,,strada GEORGE TOPÂRCEANU” (sectorul de la str. Corneliu Baba la str. Recoltei) din municipiul Constanta – cartier Palazu Mare” 
Strada George Topârceanu este situată în partea de sud-est a cartierului Palazu Mare din municipiul Constanța. 
Strada are o lungime totală de 248 m.l., cu o lățime variabila de 5.5 m până la 8 m. 
Indicatorii tehnici aferenți lucrărilor de realizare a carosabilului străzii George Topârceanu, sunt:
Un sistem rutier nou, alcătuit din următoarele straturi: 
- 6 cm îmbrăcăminte (ca strat rulare și de protecție pietruire carosabil) din beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70 (fost BA 16); 
- 30 cm fundație din piatră spartă 25-63 mm împănată cu cribluri, inclusiv pe zona de acostamente; 
- 7 cm substrat din nisip. 
Investiția constă în construirea unui drum cu îmbrăcăminte rutieră cu un strat asfaltic de protecție și rulare, pe ampriza disponibilă existentă: 
- drum de categoria tehnică IV cu o bandă de circulație; 
- lungimea = 248 m; 
- lățimea carosabilă = 4 m; 
- acostamente laterale = 2x0,5 m. 
Obiectivul este finanțat din bugetul local și bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 
Stadiu execuție: piatră spartă 100%, total investiție : cca.70%.

Construirea a trei blocuri de locuințe pentru chiriașii evacuați conform OUG 74/2007 
Proiectul prevede realizarea pe str. Zmeurei nr. 3, lot 2/3, a 3 blocuri/tronsoane cu regim de înălţime P+2E care vor avea funcţiunea de locuinţe sociale colective conform OUG 74/2007. 
Cele 3 tronsoane sunt identice ca dimensiuni (31,60m x 14,90m), fiecare având: 
- suprafața construită = 470,00 mp x 3 = 1.410,00 mp;
- suprafața desfășurată = 1.410,00 mp x 3 = 4.230,00 mp.
 Fiecare din cele 3 tronsoane are 24 unități modulate (16 u.l. cu 1 cameră și 8 u.l. cu două camere) constituite în unități locative cu 1 cameră (65%) și 2 camere (35%), rezultând un total de 72 unități locative structurate astfel: 
- 48 u.l. cu 1 cameră; 
- 24 u.l. cu 2 camere. 
1 unitate locativă cu o cameră are o suprafață utilă de ~ 42.00 mp. 
1 unitate locativă 2 camere are o suprafață utilă de ~ 52.00 mp. 
Durata de realizare a investiției este estimată la 5 luni calendaristice. 
Stadiul actual este de studiu de fezabilitate elaborat și contractarea proiectării în faza de proiect tehnic şi a execuţiei.  

Construirea a trei blocuri locuințe sociale conform Legii 114/1996
Proiectul prevede realizarea pe str. Zmeurei nr. 3, lot 2/3, a 3 blocuri/tronsoane cu regim de înălţime P+2E care vor avea funcţiunea de locuinţe sociale colective conform Legii locuintei nr.114/1996. 
Cele 3 tronsoane sunt identice ca dimensiuni (31,60m x 14,90m), fiecare având: 
- suprafața construită = 470,00 mp x 3 = 1.410,00 mp;
- suprafața desfășurată = 1.410,00 mp x 3 = 4.230,00 mp.
 Fiecare din cele 3 tronsoane are 24 unități modulate (16 u.l. cu 1 cameră și 8 u.l. cu două camere) constituite în unități locative cu 1 cameră (65%) și 2 camere (35%), rezultând un total de 72 unități locative structurate astfel: 
- 48 u.l. cu 1 cameră; 
- 24 u.l. cu 2 camere. 
1 unitate locativă cu o cameră are o suprafață utilă de ~ 42.00 mp. 
1 unitate locativă 2 camere are o suprafață utilă de ~ 52.00 mp. 
Durata de realizare a investiției este estimată la 5 luni calendaristice. 
Stadiul actual este de studiu de fezabilitate elaborat și contractarea proiectării în faza de proiect tehnic şi a execuţiei.  

amenajare parc carol i
sursa de finanțare Administrația Fondului pentru Mediu și buget local
contract de finanțare 662/23.11.2011  
valoare contract 1.962.237 lei nerambursabil
perioada de implementare noiembrie 2011 - decembrie 2016
obiectiv Îmbunătățirea calității mediului prin realizarea de noi spații verzi, respectiv amenajarea parcului Carol I – Zona Termele Romane – Edificiul cu mozaic  
observații contract de finanțare suspendat

II. PROIECTE CU FINANȚARE NAȚIONALĂ - FINALIZATE
5. Pasarelă și pontoane de acostare ambarcațiuni agrement în Stațiunea Mamaia 
sursa de finanțare Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și buget local
valoare contract 5.529.980 lei din care nerambursabil: 4.865.980 lei
perioada de desfășurare 2010-2012
obiectiv Construire „Pasarelă și pontoane de acostare ambarcațiuni agrement în Stațiunea Mamaia”.

4. Reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din zona parc Tabăcărie – „Expoflora” – Municipiul Constanța  
sursa de finanțare Administrația Fondului pentru Mediu și buget local 
valoare contract 1.018.039,72 lei din care nerambursabil: 997.576,72 lei
perioada de desfășurare 2010-2011
dată finalizare proiect 02.10.2011
obiectiv Reabilitarea și extinderea unor spații verzi din zona parc Tăbăcărie prin plantarea unui nr. de 216 arbori, 309 arbuști, 50 buc. plante perene și 3.870 buc. trandafiri, suprafață gazonată ajungând la 16.526 mp. De asemenea s-au realizat alei cu alveole înierbate și s-au montat 50 de bănci și 50 de recipiente ecologice.

3. Reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din zona Tomis I – Municipiul Constanța 
sursa de finanțare Administrația Fondului pentru Mediu și buget local 
valoare contract 2.023.083,32 lei din care: nerambursabil: 1.000.000 lei
perioada de desfășurare 2008-2009
dată finalizare proiect 20.05.2009
obiectiv Reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din zona Tomis I cu 29 154 mp suprafață gazonată, 1.135 de arbuști, 74 de arbori, flori perene, trandafiri, 25 de stâlpi de iluminat, 50 de băncuțe și 42 de coșuri de gunoi.

2. Promocult 
sursa de finanțare Ministerul Culturii și Cultelor prin programul „Promocult 2007” și buget local
beneficiar  Revista de cultură „Tomis”, Constanța 
parteneri  UAT Municipiul Constanța; Fundația „ARTA” Constanța; Muzeul de Artă Constanța; Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța; Muzeul de Sculptură „Ioan Jalea” Constanța; Accademia di Romania - instituție a statului român fondată în 1992 în Roma, Italia; Il Quadrivivo - cerc de literatură și artă din Sulmona, Italia.
valoare contract  66.573,08 lei din care nerambursabil: 53.258,46 lei
perioada de desfășurare 2007
obiectiv Promovarea culturii românești în spațiul european prin expuneri culturale (pictură, grafică, sculptură și fotografie) în Pinacoteca din Sulmona și la Roma.
Consolidarea legăturilor culturale dintre orașele înfrățite, Constanța și Sulmona, sub semnul marelui poet Ovidius prin tipărirea de materiale promoționale și expoziții de artă plastică și fotografie (Constanța, Sulmona și Roma).

1. Stație de monitorizare a calității aerului, a temperaturii și a radiațiilor solare 
sursa de finanțare Buget de stat – Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului PNCDI – program AMTRANS și buget local 
beneficiar UAT Municipiul Constanța 
parteneri SC Ecoproiect SRL Bucuresti; Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” București; SC Caloris Group SA București; Centrul de Transfer Tehnologic, Incubare și Excelență București; Institutul de Cercetare a Calității Vieții București. 
valoare contract 890.000 lei din care nerambursabil: 889.968,46 lei 
perioada de desfășurare 2003-2005
obiectiv Implementarea de strategii și politici urbane de nivel european într-un municipiu cu potențial turistic ridicat prin instalarea unei stații de monitorizare continuă a calității aerului, a temperaturii mediului ambiant și a radiațiilor solare și realizarea unui studiu de caz privind gestiunea deșeurilor.