Ecosal

SC ECOSAL SRL Constanta
Str. Badea Cartan nr. 3
RC – J 13 / 815 / 1996
CUI – RO 2741612
Capital social – 321.980 lei
Tel. – 0241.694208


1. – DATE DE IDENTIFICARE SI INFORMARE

1.1 – INFIINTARE
- Societatea comerciala ECOSAL SRL Constanta a fost infiintata in baza HCLM Constanta nr. 627 din 31.08.1995, privind reorganizarea Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Constanta in Societate comerciala de interes local cu raspundere limitata (SCILGC).
- Prin HCLM Constanta nr. 719 din 14.12.1995, denumirea societatii se modifica din “Societate comerciala de interes local pentru gospodarie comunala cu raspundere limitata Constanta” in “Societatea comerciala ECOSAL SRL”.
- Societatea a fost infiintata in baza Legii nr. 15 / 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, precum si a OG nr. 15 / 1993 si OG nr. 69 / 1994 privind masuri pentru restructurarea si reorganizarea regiilor autonome de interes local.
- Societatea a fost inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13 / 815 / 1996 in data de 16.02.1996, avand CUI – 2741612.
- Obiectul de activitate initial a fost de prestari servicii de salubrizare stradala, menajera si industriala, servicii funerare, ecarisaj.

- Nota : Regia Autonoma de Gospodarie Comunala / R.A.G.C. Constanta s-a infiintat in anul 1991 prin transformarea Intreprinderii de Gospodarie Comunala – I.G.C. Constanta in regie autonoma.

1.2 – CAPITAL SOCIAL
Capitalul social al Ecosal este in valoare de 3.219.715.692 lei (ROL) la data infiintarii, respectiv 321.980 lei (RON) in prezent, fiind format din 32.198 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare.

1.3 – ACTIONARIAT
Ecosal are asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanta, care este astfel detinatorul tuturor partilor sociale ce formeaza capitalul social.

1.4 – SEDIU SOCIAL
Sediul social al Ecosal este in Constanta, str. Badea Cartan nr. 3

1.5 – ADMINISTRARE SI CONDUCERE EXECUTIVA

a) – Administrarea Ecosal a fost asigurata in anul 2015, pana in data de 19.02.2015, de catre Consiliul de administratie numit prin HCLM Constanta nr. 52 / 30.03.2010, in componenta :
- Presedinte – Stefan Marian
- Membru – Carpuz Mihail
- Membru – Stanei Carmen.
b) – Dupa data de 19.02.2015, odata cu demisia Presedintelui CA / dl. Stefan Marian, administrarea Ecosal a fost asigurata de cei doi membri ramasi in functie.
c) – Conducerea executiva a fost asigurata de dl. Carpuz Mihail – Director si d-na. Stanei Carmen – Contabil sef.

1.6 – PERSONAL

Ecosal a functionat in anul 2015 cu un nr. de 3 angajati.

1.7 – OBIECT DE ACTIVITATE
Obiectul principal de activitate al Ecosal este “Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” – cod CAEN 6820.


2. – ACTIVE IN ADMINISTRARE

1) SEDIU ECOSAL
a) Adresa - Constanta, str. Badea Cartan nr. 3.
b) Teren – suprafata totala de 2.500 mp.
valoare de inventar – 344.375,00 lei conform HCLM 109/2005/pag. 2.
c) – Cladiri Ecosal – depozit / 16,70 mp (dependinta izolata / nr. inventar – 10004 si valoare de inventar – 1.795,87 lei, amortizata integral) si wc / 2,05 mp.
d) Activul este inchiriat catre SC ECO FIRE SISTEMS SRL Constanta prin contractul de inchiriere nr. 216 / 05.03.2002 – act aditional nr. 7 / 27.02.2012.

- Nota : Constructiile amplasate pe latura de SE a activului (pe lotul in suprafata de 618 mp si inscriptionate in planul de situatie cu indicativele C1, C2, bazin apa, jardiniera), au fost construite si sunt in proprietatea SC ECO FIRE SISTEMS SRL Constanta.

2) BAZA DE PRODUCTIE
a) Adresa - Constanta, str. Somes nr. 28.
b) Teren – suprafata totala de 23.187 mp.
valoare de inventar – 10.384.979,07 lei conform HCLM 131/2006/anexa 3.
c) Cladiri Ecosal – atelier mecanic / 1.375 mp.
nr. inv. – 10012.
valoare de inventar – 466.108 lei / reevaluat in 2015, conform Raportului de evaluare nr. 30 / 31.03.2015, intocmit de SC Minion Consulting SRL
d) Activul este inchiriat catre :
- SC ROMCRONOS SA Constanta prin contractul de inchiriere nr. 367 / 17.04.2002 – act aditional nr. 3 / 06.04.2012, pentru suprafata de atelier de 312 mp si teren 1.735 mp;
- SC NOVA SPOT SRL Constanta prin contractul de inchiriere nr. 150 / 18.12.2013 pentru suprafata de atelier de 783 mp si teren 1.442 mp.

3) ATELIER CONFECTII METALICE
a) Adresa - Constanta, aleea Tulcei nr. 2.
b) Teren – suprafata totala de 1.484 mp.
Valoare inventar – 1.018.806,36 lei conform HCLM 101 / 2006 / anexa 4.
c) Cladiri Ecosal - atelier mecanic / 302 mp.
nr. inv. – 10029.
valoare inventar – 730,50 lei / imobilul nu este reevaluat.
d) Activul este inchiriat catre :
- SC AMD EXPRES SERVICE SRL Constanta prin contractul de inchiriere nr. 60 / 25.06.2012, pentru suprafata de atelier de 134 mp si teren 176 mp;
- Intreprindere Individuala Badulescu Mircea – Nicolae din Constanta prin contractul de inchiriere nr. 78 / 15.07.2013 pentru suprafata de atelier de 168 mp si teren 176 mp.