Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Detalii Ştire

ANUNȚ privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ RPL2021

miercuri, 6 aprilie 2022

Inapoi

ANUNȚ  privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ  în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU: recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul / orașul/ comuna CONSTANȚA

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:
- Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
- Colectarea datelor în teren: recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII
- Pe teren, în limitele administrative ale UAT CONSTANȚA

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:
- Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
- Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie;
- Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;
- Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
- Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
- Să dispună de un telefon mobil și de o adresa de email pe care să le utilizeze pentru comunicare;
- Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
- În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
- Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE:
- Muncă pe teren;
- Disponibilitate de a lucra în program prelungit;
- Disponibilitate de a lucra în weekend.

Pentru includerea în baza de date a recenzorilor și realizarea selecției vă rugăm completați chestionarul din link-ul de mai jos (sau scanați codul QR cu un dispozitiv mobil): https://forms.gle/GLy67bu3fNzR4mKH7